Ovinot

Ovinot Kullanımına Yönelik Genel Kullanım Koşulları

“Ovinot Teknoloji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.Ovinot”, sözleşmeye konu olan hizmeti ve/veya Ovinot E-İş Uygulaması, iş bu sözleşmede “Ovinot” olarak anılacaktır.

Giriş

Ovinot’ya kullanıcı olarak başvurduğunuz anda, Ovinot 'yu kullanmak için aşağıdaki Genel Kullanım Koşulları kabul etmiş olursunuz (aşağıda “GKK” olarak adlandırılacaktır).

Bu GTK’lar, kullanıcı ile Ovinot arasındaki sözleşme ilişkisini düzenler.

Kullanıcı, Ovinot’nin hizmetlerinden yararlanma ile ilgili sözleşmeyi idarimerkezi İçerenköy Mahallesi, Topçu İbrahim Sokak, Kozyatağı Quick Tower, No:8/10D, Kapı:5, Ataşehir İstanbul adresinde olan Ovinot ile yapmaktadır.

“Ovinot”, sözleşmeye konu olan E-İş Uygulaması, hizmetmetleri ve/veya Ovinot.com internet platformu ile kurucularını ifade eder.

“Ovinot E-İş Uygulaması” Ovinot.com üzerinden sunulan tüm uygulama ve hizmetlerin web ve mobil platformlardan ulaşılmasını sağlayan uygulamayı ifade eder.

Ovinot hizmetleri sadece reşit kişilere sunulmaktadır.

Kullanıcı bu GKK'nı, sözleşme yapıldıktan sonra da, Ovinot web sayfalarında yer alan ilgili linkleri tıklayarak “GKK”nı dilediği zaman çağırabilir, yazdırabilir, indirebilir veya kaydedebilir.

1.Konu

1. Ovinot E-İş Uygulaması kayıtlı kullanıcılara aşağıdaki hizmetleri ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ileride belirleyeceği diğer hizmetleri sunmaktadır:

E-İş, E-Dönüşüm, E-belge, E-Tahsilat vb. hizmetler ile ileride Ovinot tarafından sunulacak diğer hizmetlerden faydalanmak.

2. Tüm üyelere ilişkin genel hükümler

2.1. Üye, Ovinot E-İş Uygulaması ve hizmetlerinin %100 erişilebilirliğinin teknik açıdan mümkün olmadığını kabul eder. Ancak Ovinot, Ovinot E-İş Uygulaması ve hizmetlerinin mümkün olduğunca kesintisiz erişilebilir tutmak için çaba gösterir. Özellikle periyodik bakım, güvenlik ve kapasite sorunları ile Ovinot'un etki alanı dışındaki durumlar (örneğin kamu iletişim ağlarındaki arızalar, elektrik kesintileri vb.), Ovinot E-İş Uygulaması ve hizmetlerinde kısa süreli arızalara veya hizmetlerin geçici olarak verilememesine neden olabilir.

2.2. Üye Ovinot’nin E-İş Uygulaması ve hizmetlerinde istediği zaman ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak değişiklik yapabileceğini, var olan hizmetleri kaldırabileceğini ve yenilerini ekleyebileceğini kabul eder.

2.3. Ovinot, üyelerin diğer üyelerle aralarındaki iletişim içeriğine katılmaz. Üyelerin Ovinot üzerinden yapacakları iletişime Ovinot'un katılımı söz konusu olmadığı gibi, Ovinot görüşmelerde taraf da olmaz. E-İş Uygulaması ve hizmetleri üzerinden kurulacak her türlü ilişkiden kaynaklanan işlemlerden üyeler bizzat kendileri sorumludur. Üyenin E-İş Uygulaması ve hizmetleri üzerinden müşterileri ve diğer üyelerle olan ilişkilerinde Ovinot sadece platform sağlamakta olup bu ilişkilerin içeriğini ve mahiyetini bilmediği gibi bilmesi de beklenemez.

2.4. Ovinot, üyenin müşterileri ve diğer üyeler ile sanal ortam dışında gerçek hayatta bir araya gelmeleri durumunda ortaya çıkabilecek olan sorunlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Ovinot, üyelerinin vermiş oldukları bilgilerin gerçekliğini doğrulamaz ve bu nedenle üyenin profilinde belirtmiş olduğu kişi olduğu, güvenilirliği, yaşı, cinsiyeti vb. konularda sadece üyenin vermiş olduğu bilgilerle sınırlı bir bilgisi vardır. Bu nedenle üyelerin Ovinot E-İş Uygulaması ve hizmetlerini referans göstererek görüştükleri 3. kişilere verdikleri bilgilerin gerçek olmaması nedeni ile yaşanabilecek sorunlardan Ovinot hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ovinot’un üyelerini internet dışında gerçek ortamda bir araya getirmek için yapacağı etkinliklerde tanışacak üyeler için de aynı kurallar geçerlidir. Özetle Ovinot üyelere E-İş Uygulaması ve hizmetleri sunan bir platform olup üyelerin gerçek bilgilerini araştırmamakta, kendisine kayıtta verilen bilgilere itimat etmektedir. Bu nedenle üyeler platform içerisinde ve/veya gerçek hayatta müşterileri ve diğer üyelerle girecekleri tüm ilişkilerde kişisel güvenlik ve gizliliklerini korumak için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdürler.

2.5. Üye, müşterileri ve diğer üyeler ile platform üzerinden paylaşacağı her türlü dosya ve bağlantının bu kullanım koşullarına ve yasalara uygun, diğer tarafı rahatsız etmeyecek olmasına dikkat eder. Bu kurala uymayan üyenin üyeliği derhal sonlandırılır. Ovinot, üye ile müşterisi ve diğer üyeler ile arasındaki iletişime taraf olmadığından ve bu iletişimi kontrol ermediğinden kullanıcıların birbirlerine gönderecekleri tüm içerik veya bağlantı nedeniyle uğrayabilecekleri zararlardan Ovinot sorumlu tutulamaz.

2.6. Kaydetme, kayıtta verilen taahhütler

2.6.1. Üyenin, Ovinot E-İş Uygulaması ve hizmetleri almaya başlamadan önce kendini platforma kaydetmesi gerekmektedir. Ovinot sahte üyelik hesaplarıyla açılmış olduğunu fark ettiği hesapları kapatacaktır. Üye bu nedenle hesabının kapatılmasından dolayı herhangi bir talepte bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.

2.6.2. Ovinot’a tüzel ve gerçek kişiler üye olabilir.

2.6.3. Üye, kayıt sırasında kendisi tarafından verilmiş olan tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu taahhüt eder. Üye, üye bilgilerindeki değişikliklerden Ovinot'a derhal haberdar etmekle yükümlüdür.

2.6.4. Üye, ahlak dışı kelimeleri ve rumuzları kişisel bilgi olarak kullanamaz.

2.6.5. Üye bir başkasının adı, markası, işletme adı ve benzer şekilde kamu oyunda bir başkası ile özdeşleşmiş isimler ile platforma kayıt olamaz

2.6.6. Üye, kayıt anında reşit olduğunu taahhüt eder.

2.6.7. Üye kayıt sırasında vermiş olduğu bilgi ve içeriklerin bir başkasının haklarına zarar vermediğini ve yürürlükteki yasalara, ahlaka ve adaba aykırı olmadığını taahhüt eder. Bu taahhüdün ihlali durumunda Ovinot üyeye haber vermeden derhal üyeliği sonlandırma hakkına sahiptir.

2.6.8. Kayıt işleminin sona ermesiyle üye, Ovinot E-İş Uygulaması ve hizmetlerinden yararlanmak için sözleşme yapılması konusunda bir teklifte bulunmuş olacaktır. Ovinot, Ovinot E-İş Uygulaması ve hizmetlerinin kullanımını üyeye açarak üyenin bu teklifini kabul etmiş olur. Bu kabulle birlikte üye ile Ovinot arasındaki işbu sözleşme yürürlüğe girmiş olur.

2.6.9. Her üye sadece bir kez kaydolabilir ve sadece bir kez üye profili oluşturabilir.

2.6.10. Aşağıdaki eylemler kullanıcılara yasaktır. Bu eylemlerin yapılması durumunda Ovinot kullanıcının üyeliğini derhal sonlandırarak kullanıcının yüklemiş olduğu tüm bilgileri ve içeriği derhal silecektir. Üye bu durumda herhangi bir tazminat vb. talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder

2.6.11. Üye platformda yer alacak profil oluşturma, yazışma ve benzeri başlıklara ilişkin alanları yalnızca bu alanların kullanım amacıyla bağlantılı mesaj ve materyal göndermek amacıyla kullanmayı ve bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte kullanımlarını aşağıda sayılan sonuçları doğuracak biçimde gerçekleştirmeyeceğini kabul , beyan ve taahhüt eder. Üyenin E-İş Uygulaması ve hizmetleri kullanımı sırasında aşağıda örnek olarak sayılmış olan ve fakat sınırlayıcı olmayan davranışlar veya yürürlükteki mevzuata veya genel ahlak ve adaba aykırı, toplumu veya diğer üyeleri rahatsız edici davranışlarda bulunması Ovinot’ye üyenin sözleşmesini derhal feshetme hakkı verir. Üye bu durumda herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağı gibi Ovinot’un bu durumda üyenin Ovinot E-İş Uygulaması ve hizmetlerine yüklemiş olduğu her türlü bilgiyi ve üyeliği silme hakkına sahip olduğunu ve bu verileri iade yükümlülüğü olmadığını kabul eder. Hizmetlerin kullanımı sırasında üyenin gerçekleştirmemeyi kabul ve taahhüt ettiği hareketler bu sayılanlarla sınırlı olmamak ve örnekleyici olmak kaydı ile şunlardır:

3. Ovinot E-İş Uygulaması ve Web sayfalarındaki hizmetlerin değiştirilmesi

Ovinot, sunulmakta olan uygulama ve hizmetleri, değiştirme veya bunlardan farklı hizmetleri sunma hakkını saklı tutar. Bu hizmetler Ovinot’un takdirine göre ücretli veya ücretsiz olabileceği gibi, tamamen Ovinot’un takdiri ile bazı üyelere sunulup bazı üyelere sunulmayabilir. Üye, ücretli hizmetler konusunda Tüketicinin Korunması Hakkkında Kanun ile getirilen hakları saklı kalmak kaydıyla, hizmetlerin değişmesi, sonlandırılması, yeni hizmetler konusunda kendisine izin verilmemesi veya sınırlı izin verilmesi nedeniyle herhangi bir hak ve tazminat talep edemez.

4. Sözleşmenin sona ermesi

4.1. Ovinot, üyeliği her zaman ve neden belirtmeden askıya alabilir. Askıya alma nedenleri örnek olarak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kullanım koşullarına ve sözleşmeye aykırı davranmak, ücretli hizmetlerde ücret ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemek, hukuka ve ahlaka aykırı işlemler yapmak gibi nedenler olabilir. Feshi ihbara gerek yoktur, askıya alma E-İş Uygulaması ve Web sitesinde ilgili alanları kullanılarak yapılabilir. Bu durumda Ovinot, üyenin üyeliğini durdurabilir veya askıya alabilir.

4.2. Ovinot üyenin kendisini zarara uğratacak ve zor durumda bırakacak her türlü eylemi sonucunda ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla örnek olarak aşağıda sunulmuş olan durumlarda üyenin üyeliğine derhal son verebilir:

4.3. 6.2. maddeye göre önemli bir nedenin mevcudiyeti durumunda Ovinot, 6.3. maddeye göre fesih hakkından bağımsız olarak üyeye karşı aşağıdaki yaptırımları uygulayabilir:

5. Üye içerikleri, verileri ve/veya bilgilerine ilişkin sorumluluk

5.1. Ovinot, üyelerin sunduğu içerikler, veriler ve/veya bilgiler ile için sorumluluk üstlenmez. Ovinot özellikle bu içeriklerin doğruluğunu, belli bir amacı yerine getirdiklerini veya böyle bir amaca hizmet edebileceklerini garanti etmez.

5.2. Üye, Ovinot E-İş Uygulaması ve hizmetlerinin yasaları veya sözleşme hükümlerini ihlal eder şekilde kullanıldığını fark ettiğinde bunu, kayıtta kullandığı e-posta adresini kullanarak bildirebilir.

6. Veri koruma

Ovinot, üyelerin kişilikleri ile ilgili olarak Ovinot'a aktardıkları tüm bilgilerin özel bir hassasiyetle kullanılmasının üyeler için çok önemli olduğunun bilincindedir. Bu nedenle Ovinot, ilgili tüm yasal veri koruma mevzuatına uymaktadır (Türk Veri Koruma Yasaları, Avrupa Veri Koruma Yönergeleri ve burada uygulanabilecek diğer tüm yasal bilgi koruma mevzuatı). Ovinot, üyelerle ilgili bilgileri özellikle yetkisiz 3. şahıslara vermeyecek veya 3. şahısları bu konuda bilgilendirmeyecektir.

Ovinot 5651 sayılı yasa gereği üyelerinin trafik verilerini ve bu yasa ile veya yürürlükte olan veya ileride yürürlüğe girecek olan diğer mevzuat ile tutulması gereken tüm verileri tutmaktadır. Üye yasal zorunluluk nedeni ile tutulmakta olan bu veriler nedeniyle iletişiminin mahremiyetinin veya diğer haklarının zarara uğradığı iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Ovinot bu verilerin saklanmasında ve imhasında gerekli tüm özeni göstermeyi taahhüt eder.

7. Son hükümler

7.1. Ovinot bu GKK'ı, her zaman, neden belirtmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Ovinot, GKK üzerinde yapılan değişikliklerden üyeye zamanında haber verecektir. Üye, yeni GKK'nın geçerliliğine, kendisine haber verildikten sonra iki (2) hafta içerisinde itiraz etmediği takdirde, yeni GKK, üye tarafından kabul edilmiş sayılır. Ovinot üyeye yapacağı bildirimde itiraz hakkı ve itiraz süresinin önemiyle ilgili bilgi verecektir.

7.2. Başka bir mutabakat söz konusu değilse, üye, tüm açıklama ve beyanlarını Ovinot'a e-posta olarak aktarabilir veya e posta gönderebilir. Ovinot kullanıcıya yapacağı beyan ve açıklamaları, e-posta olarak veya kullanıcının kendi kullanıcı hesabında belirtirmiş olduğu şekilde faks veya mektup vasıtası ile iletebilir.

7.3. Bu GKK'nın münferit düzenlemeleri geçersiz olur veya gelecekte geçersiz hale gelecek olursa, bundan diğer düzenlemeler etkilenmeyecektir. Sözleşme tarafları, geçersiz duruma gelmiş bir düzenlemeyi, düzenleme içeriğini ekonomik olarak arzu edilen anlam ve amaca en yakın olan bir düzenleme ile değiştirmeyi taahhüt ederler. Bu, mealen sözleşmedeki boşluklar için de geçerlidir.

7.4. İfa yeri, Ovinot'un veri merkezinin bulunduğu yerdir.

7.5. Yetkili mahkeme, yasal olarak geçerli olduğu sürece, Ovinot'un merkezinin bulunduğu yer için yetkili olan mahkemedir.