Tevkifatlı Fatura Nedir?

Özellikle alım – satım konularında, maliyet hesaplamalarında sıkça başvurulan ve hem alıcı hem de satıcı açısından önemli olan tevkifatlı fatura ve ilgili ayrıntıları açıklamaya çalışacağız.

 

Daha çok devlet kurumları tarafından kullanılan tevkifatlı faturalar, genel satıcılar veya alıcılar tarafından pek bilinmemektedir. Fakat vergi oranları ile ilgili olduğundan bilinçli tüm alıcı ve satıcılar, yazımızı okuyarak konu hakkında bilgi sahibi olabilirler.

 

Bu kapsamda KDV vergilerini de içerisine alan bu konuda içeriğimiz, tevkifatın anlamı, tevkifatlı faturanın hesaplanışı, amacı, uygulanabilen durumlar ve söz konusu kurumlar hakkında olacaktır. Ayrıntılı bilgi edinmek için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz. 

 

Tevkifat Nedir?

Fatura kesimlerinde karşımıza çıkan Tevkifat nedir? 

 

Sözlük anlamı olarak değerlendirildiğinde tevkifat ‘kesinti‘ olarak ifade edilebilir. 

 

Bu kapsamda söz konusu kesinti faturalar üzerinden devletin uyguladığı katma değer vergisinin hem alıcı hem de satıcı arasında bölüştürülmesi olarak kullanılmaktadır.

 

Genel anlamda kamu kurum ve kuruluşları ile benzeri oluşumlar tarafından talep edilen ve bilinen bir terim olan tevkifat, aslında tüm alıcılar ve satıcıların hâkim olması gereken bir konu olarak karşımıza çıkıyor. 

 

Tüm sektörlere uygulanan katma değer vergisi farklı oranlarda olduğu için de bu durumun hesaplanmasında sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bu yazımızda tevkifat türlerinden bahsettikten sonra fatura ve hesaplama detaylarına da değineceğiz.

 

Tevkifat Türleri

Tevkifat kavramı özellikle tevkifatlı fatura işleme ve fatura kesme durumlarında karşımıza çıkmaktadır. Bunların yanında bu kavram ile ilgili olarak bilinmesi gereken iki tür mevcuttur.

 

 1. 1- KDV Tevkifatı
 2.  

Kanunlarca belirtilen tevkifat oranının faturaya yansıtılarak satıcıdan kesilmesi ve bu tutarın da vergi dairelerine bildirilmekle yükümlü olunduğu tevkifat türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Genelde katma değer vergisinin belirli bir oranda düşürülmesi ve bu oranın da vergi dairesine ödenmesi olarak tanımlanmaktadır. 

 

 1. 2 - Gelir Vergisi Tevkifatı
 2.  

Gelir vergisi tevkifatı ise Gelir Vergisi Kanunu tarafından 94. Madde ile belirtilmiş olup, söz konusu maddede geçen oranın gelir türüne belirlendiği kesinti ile ilgili bir tevkifat türü olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Tevkifatlı Fatura Nedir?

Çoğu satıcı tarafından uygulanmasının ve hesaplanmasının karmaşık olduğu düşünülen bu fatura türü aslında normal faturalardan veya irsaliyelerden farksız olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yapıyı anlamlandırmak için sadece terim anlamlarını bilmek ve hesaplamalarını yapabilmek yeterli olacaktır.

 

Genel olarak tanım yapacak olursak, tevkifatın kesinti olarak anıldığından bahsetmiştik. Tevkifatlı fatura ise bu anlamda faturada kullanılan gelir vergisinin veya KDV oranının yani faturada yapılacak olan kesintinin hem satıcı hem de alıcı arasında bölüştürüldüğü durumları ifade etmektedir.

 

Bu fatura türünü her kurum kesememekte ve bundan yararlanamamaktadır. Bu kapsamda daha çok farklı iş sektörlerini kapsamakta ve özellikle devlet kurumları tarafından talep edilen bir fatura olmaktadır.

 

Tevkifatlı Faturanın Amacı Nedir?

Peki, bu kadar sık dile getirdiğimiz tevkifatlı fatura kesilmesinin bir avantajı var mı? Bu faturanın kesilmesindeki amaç nedir? 

 

Öncelikle belirtmekte fayda var ki bu fatura türü, faturada gerçekleşecek olan vergi kesintisi ile alakalı olarak, kesilecek olan verginin azalmasını hedeflemektedir. Asıl amacı vergiyi azaltmak olan ve taraflar arasında vergi ödemesini paylaştıran bu fatura türünün avantajı her iki taraf için de geçerlidir denebilir. Söz konusu faturanın kesilmesine müteakip alıcı, faturanın tevkifatlı, kısmını ödeyerek, daha az bir vergi dilimine girmiş olmaktadır.

 

Bu nedenle her sektör ve her kurum tarafından kullanılmamaktadır. Yazımızın devamında hangi kurumların bu faturayı kesme yetkisinin bulunduğundan ve özellikle hangi durumlarda bu fatura türünün kesilebileceğinden bahsedeceğiz.

 

Tevkifatlı Fatura Hesaplama

Söz konusu tevkifat hesaplama olunca kafalarda karışıklık meydana gelebiliyor. Yani, katma değer vergisi ne kadar? Gelir vergisi ne kadar? Hangi oranlarda kesinti oluyor? Gibi sorular sıkça bu konu etrafında dönmekte. Bizler de bu anlamda tevkifatlı fatura hesaplama ile ilgili olarak sizlere hem detaylı açıklamalar yapacağız, hem de fatura hesaplama örneği vereceğiz.

 

Tevkifatlı faturalarının hesaplanması için öncelikle, söz konusu faturanın kesilebileceği niteliklere sahip bir işletmenin varlığı gerekmektedir. Bu işletmelerden ileride bahsedeceğiz. Söz konusu işletme tevkifatlı faturalar kesebiliyor ve bunun yanında da durum, gerekli şartlara uyuyorsa bu fatura türü kesilebilmektedir.

 

Eğer tevkifatlı şekilde fatura hesaplama konusunda bir örnek verilecek olursa aşağıdaki adımlar izlenmelidir.

Öncelikle bilinmelidir ki sektörlere göre ve gelir türüne göre uygulanan kısmi oranlar mevcuttur. Bu oranlar da %50, %70 ve %90 olarak sektörler arasında değişiklik göstermektedir.  Bu anlamda örnek bir faturadan bahsedecek olur isek;

 • Fatura tutarı: 500 TL
 • KDV oranı: %18
 • KDV tutarı: 90 TL
 • Toplam fatura: 590 TL
 • Tevkifat oranı: %50

Olan bir faturanın önümüze geldiğini varsayalım. Bu anlamda KDV söz konusu olduğunda satıcının 45 TL gibi bir net ödemesi meydana çıkmaktadır. Bunun yanında %50 tevkifat oranı ile de fatura 590 TL’den 545 TL’ ye düşmüş olur ve bu durum satıcı için geçerlidir.

 

Bu fatura örneği, sadece fikir oluşturmak amacı ile hazırlanmıştır. Söz konusu kurumlar içerisinde iseniz ve belirli bir tereddüdünüz var ise, mali müşaviriniz ile iletişime geçmeniz net bir bilgi adına daha doğru olacaktır.

 

Tevkifatlı Fatura Oluşturma

Tevkifatlı faturalar yukarıda bahsedilen şekilde hesaplanabilmektedir. 

 

Tevkifatlı fatura nasıl kesilir?

 

Bu anlamda şimdilerde pek çok sektör ve kuruluş fatura işlemlerini online olarak e – platformlar aracılığı ile yürütmektedir. Bu anlamda birlikte çalışılan bir site var ise bu şekilde işlemler kolayca site ara yüzünde açıklanmaktadır ve çözümlenebilmektedir.

 

Eğer ki kişiler el ile bu işlemleri yürütüyor ise de yapılması gerekenler, öncelikle bu anlamdaki uygunluğa bakılması olacaktır. Ardından, hesaplama yöntemleri kullanarak söz konusu fatura kesilebilmektedir.

 

Tevkifat Yapabilen Kurumlar

Yazımızda devamlı olarak bahsettiğimiz bir şey var ki o da her kurumun söz konusu faturayı kesme yetkisinin olmadığıdır.

 

Kimler tevkifatlı fatura keser? 

 

Bu anlamda bu faturayı kesmesi mümkün olan ve belirli şartları taşıyan kurumlar şu şekilde ifade edilebilir;

 

 1. İl özel daireleri, katma bütçeli daireler, köy, belediye ve bunların oluşturdukları kurumlar, kısacası genel bütçe adı altında yer alan kuruluşlar,
 • Döner sermaye ile çalışan kuruluşlar,
 • Bankalar,
 • Kanun nezdinde kurulan kuruluşlar,
 • Tüzel kişiliği haiz ve emekli yardım sandıkları,
 • Kamu kurumu özelliği taşıyan meslek kurumları,
 • Organize sanayi bölgeleri ve tüm borsalar,
 • Özelleştirme kapsamında olan kurumlar,
 • Kamu teşebbüsleri,
 • Devlet nezdinde izni olan tüm kurumlar,
 1. Yukarıda bahsedilen şekilde tevkifatlı halde fatura kesimi yapabilmektedirler.

 

Hangi Durumlarda Tevkifat Uygulanır?

Yukarıda sözü geçen kurumlar da her durumda bu uygulamayı yapamamaktadırlar. 

 

Bu kapsamda;

 • Yemek servisi hizmetleri,
 • Bakım ve onarım,
 • Danışmanlık,
 • Denetim ve yapı malzemeleri hizmeti,
 • Yapım işleri ve takiben yapılan mühendislik hizmetleri,
 • Çevre ve bahçe temizlik hizmeti,
 • Demişbaş, makine vb. ürünlerin tamiri,
 • Özel güvenlik hizmetlerinde,

tevkifat uygulanır. 

 

Ovinot ile tüm fatura süreçlerinizi hızlı ve kolayca yönetebilirsiniz.

Ovinot ile tevkifatlı her türlü fatura kolayca oluşturulabilmektedir. Fatura oluşturulurken tevkifat oranları listeden seçilerek fatura tutarları Ovinot tarafından otomatik hesaplanmaktadır.

 

Ovinot ile tevkifatlı fatura düzenleme imkanının yanında özel matrahlı fatura, muafiyetli fatura, ihracat faturası, SGK faturası, iade faturası, taslak fatura ve proforma fatura gibi her çeşit faturayı hızlıca oluşturabilir ve müşterilerinize gönderebilirsiniz.

 

Ovinot’un size uygun üyelik paketlerini incelemek için lütfen buraya tıklayınız. 

İlgini Çekebilir
 • Gelir İdaresi Başkanlığından Depremde Mücbir Sebep İle İlgili Duyuru...
  Gelir İdaresi Başkanlığından Depremde Mücbir Sebep İle İlgili Duyuru...

  Deprem Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen İllerdeki Muhasebeci ve Mali Müşavirler ile Arasında Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Bulunan ve Mücbir Sebep İlan Edilen Yerler Dışındaki Vergi Mük

  Devamını Oku
 • 2023 Yılında Fatura Düzenleme Zorunluluğu Olan Sınırlar ve Usulsüzlük Cezaları
  2023 Yılında Fatura Düzenleme Zorunluluğu Olan Sınırlar ve Usulsüzlük Cezaları

  2023 Yılında Fatura Düzenleme Sınırı ve Usulsüzlük Cezaları Nelerdir?

  Devamını Oku
 • Tevkifatlı Fatura Nedir?
  Tevkifatlı Fatura Nedir?

  Alım – Satım konularında, maliyet hesaplamalarında sıkça başvurulan ve hem alıcı hem de satıcı açısından önemli olan tevkifatlı fatura ve ilgili tüm ayrıntılar bu yazımızda...

  Devamını Oku
 • E-Arşiv Fatura İptali Nasıl Yapılır?
  E-Arşiv Fatura İptali Nasıl Yapılır?

  E-Arşiv Faturanın iptal veya itiraz işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi için; belgeyi düzenleyen satıcının veya alıcının GİB e-Belge Uygulamaları üzerinden iptal/itiraz talebi oluş

  Devamını Oku
 • Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?
  Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

  "Şahıs Şirketi" hakkında bilmek isteyeceğiniz her başlığı kaleme aldık...

  Devamını Oku
 • En Kolay Ön Muhasebe Uygulaması : Ovinot
  En Kolay Ön Muhasebe Uygulaması : Ovinot

  Gelir gider süreçlerinizin, gelen giden faturalarınızın, ödeme ve tahsilatlarının takibi ve yönetimi gibi tüm ön muhasebe süreçleriniz Ovinot ile artık çok kolay, hızlı, güvenli; kısacası çok rahat.

  Devamını Oku
 • Ön Muhasebe Nedir?
  Ön Muhasebe Nedir?

  İş hayatınızda ticari süreçlerinizin yönetimi, en hayati konulardan biridir. Gelir ve giderlerinizin tüm kalemlerinin doğru yönetimi, sürdürülebilir bir finansal yapı açısından can kurt

  Devamını Oku
 • 2023 Yılında E-Fatura’ya Geçme Zorunluluğu Olanlar
  2023 Yılında E-Fatura’ya Geçme Zorunluluğu Olanlar

  2023 Yılında E-Fatura’ya Geçme Zorunluluğu Olanlar Kimler?

  Devamını Oku
 • Teknopark Şirketlerinin Kazançlarının %2 Kadarını Girişimlere Sermaye Olarak Yatırım Yapma Zorunluluğu
  Teknopark Şirketlerinin Kazançlarının %2 Kadarını Girişimlere Sermaye Olarak Yatırım Yapma Zorunluluğu

  Girişimlerin sermaye ihtiyacı ilk kuruluş aşamasından büyüme ve globalleşme aşamalarına kadar en önemli öncelikleri arasındadır. Yeterli sermaye ve nakit akışı girişimlerin can suyudur. Giriş

  Devamını Oku
 • Muhasebe ve Yapay Zeka
  Muhasebe ve Yapay Zeka

  Muhasebe kadim mesleklerden biri olarak binlerce yıldır sürekli değişim ve dönüşüm içinde gelişen iş dünyası ve devlet hayatının devamlılığı ve sürekliliği açısından hayati derecede önemli bir mesl

  Devamını Oku
 • Bulut Ön Muhasebe Uygulamasının Temel 10 Faydası
  Bulut Ön Muhasebe Uygulamasının Temel 10 Faydası

  Küçük veya mikro bir işletmeniz/şirketiniz varsa, şahıs şirketiyseniz, esnafsanız, serbest çalışan iseniz veya serbest meslek erbabı iseniz, serbest muhasebeci mali müşavirden hizmet alıyorsanız g

  Devamını Oku
 • Türkiye'deki esnaf sayıları ve kadın esnaf oranları
  Türkiye'deki esnaf sayıları ve kadın esnaf oranları

  Türkiye'de esnaf sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 2,1 milyonu geçerken, kadın esnaf sayısı da 385 bini aştı.

  Devamını Oku
 • E-Fatura & Ovinot Uygulamasının faydaları nelerdir?
  E-Fatura & Ovinot Uygulamasının faydaları nelerdir?

  Yazımızda E-Fatura ve Ovinot Uygulamasının sağladığı faydaları anlattık..

  Devamını Oku
 • VUK 535 Sayılı Tebliğ İle E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-İrsaliye gibi E-Belge Uygulamalarının Zorunluluklarında Yapılan Değişiklikler ve Kapsama Dahil Edilen Yeni Mükellef Grupları
  VUK 535 Sayılı Tebliğ İle E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-İrsaliye gibi E-Belge Uygulamalarının Zorunluluklarında Yapılan Değişiklikler ve Kapsama Dahil Edilen Yeni Mükellef Grupları

  22/1/2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmî Gazete ‘de elektronik belge uygulamalarına ilişkin 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliy

  Devamını Oku
 • Paranın Dijitalleşmesi
  Paranın Dijitalleşmesi

  "Paranın Dijitalleşmesi" konulu sohbetimiz Dijital Türkiye TV'de...

  Devamını Oku
 • e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Nedir ve Kimler Kullanmak Zorundadır?
  e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Nedir ve Kimler Kullanmak Zorundadır?

  e-SMM hakkında en çok merak edilen sorular...

  Devamını Oku
 • e-İmza Nedir?
  e-İmza Nedir?

  e-İmza hakkında bilmeniz gereken her şey...

  Devamını Oku
 • e-Fatura ve e-SMM Arasındaki Farklar Nelerdir?
  e-Fatura ve e-SMM Arasındaki Farklar Nelerdir?

  e-Fatura ve e-SMM arasındaki farklar nelerdir?

  Devamını Oku
 • e-Makbuz (e-SMM) Keserken Dikkat Edilmesi Gerekenler?
  e-Makbuz (e-SMM) Keserken Dikkat Edilmesi Gerekenler?

  e-Serbest Meslek Makbuzu keserken dikkat edilmesi gereken konuları ele aldık.

  Devamını Oku
 • VUK.509 Sayılı E-Uygulamalar Tebliği ve 5070 Sayılı E-İmza Kanunu Hakkında Bilinmesi Gerekenler
  VUK.509 Sayılı E-Uygulamalar Tebliği ve 5070 Sayılı E-İmza Kanunu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

  Bu yazımızda VUK.509 Sayılı e-Uygulamalar Tebliği ve 5070 sayılı e-İmza Kanunu hakkında bilinmesi gerekenleri kaleme aldık.

  Devamını Oku
 • GİB Portal, Özel Entegratör veya e-SMM Uygulamaları Arasındaki Bilinmesi Gereken Farklar
  GİB Portal, Özel Entegratör veya e-SMM Uygulamaları Arasındaki Bilinmesi Gereken Farklar

  GIB portal, özel entegratörler ve e-SMM uygulamaları üzerinden e-serbest meslek makbuzu; oluşturmak, saklamak, ibra etmek ve raporlamak mümkündür. Fakat, bu üç yapı arasında kullanım ve özelli

  Devamını Oku
 • e-Serbest Meslek Makbuzu Ne Zaman Kesilmeli?
  e-Serbest Meslek Makbuzu Ne Zaman Kesilmeli?

  Serbest meslek mensupları; işin karşılığının tahsil edildiği veya işin bittiği tarihte e-serbest meslek makbuzunu kesmekle yükümlüdür.

  Devamını Oku

Bültenimize Kayıt Olun

Yenilikleri, gelişmeleri ve sektörle ilgili önemli haberleri kaçırmayın.

Kayıt olarak KVKK Aydınlatma Metni'ni okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız.

Ovinot Yeter

Ovinot Yeter ÜCRETSİZ ÜYE OL
Bize UlaşınOvinot Whatsapp