Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs Şirketi Nedir?

Kendi el emeği, göz nuru üretimini, bilgi ve tecrübesini kendi başına ticari kazanca çevirmek için kurulan bir şirket türüdür. Genelde tek gerçek kişi tarafından kurulur ama birden fazla az sayıda kurucusu veya ortağı olmasına engel yoktur. Kurucusu veya kurucuları şahıs şirketinin tüm borçlarından sınırsız olarak tamamen sorumludur. 

 

Şahıs şirketleri yeni nesil iş modelleri, uzaktan çalışma ve dijitalleşmenin etkileri nedeniyle küçük iş sahiplerinin bulunduğu her sektörde artmaktadır. Giderek birçok iş kolu çalışan istihdamı yerine artan oranda dış hizmet alımı (outsource) modelinde şahıs şirketlerinden hizmet alımı yapmaktadır. Örneğin son zamanlarda hızlı büyüyen ve yaygınlaşan e-ticaret nedeniyle kuryelerin büyük çoğunluğu şahıs şirketi olan esnaf kuryeden ürün teslimatı hizmeti alınmaktadır. 

 

Anonim Şirket, Limited Şirket, Komandit Şirket olarak adlandırılan farklı şirket türlerini kurmak sermaye zorunluluğu ve bürokrasi fazlalığı bakımından şahıs şirketlerinden oldukça farklıdır.

 

Şahıs Şirketinin Faydaları Nelerdir?

 • Şahıs şirketi kurmanın en büyük faydalarından biri düşük maliyet ile kurulabilir olmasıdır.
 • Şahıs şirketi kurabilmek için bir ortağa ihtiyacınız yoktur. Az sayıda da olsa ortakla kurulanlarda vardır ancak devir aşamasında bazı sıkıntılı süreçler oluşmaktadır.
 • Gelir vergisi mükellefi olursunuz. Kazancınızdan ödenecek vergi tutarı kazanç üzerinden devletin her yıl açıkladığı oralara göre hesaplanır. Sabit oran değildir. Ne kadar çok kazanç o kadar çok vergi mantığı ile işlem görmektedir.
 • Kuruluş işlemleri basittir ve E-devlet üzerinden bile kuruluşunu gerçekleştirebilirsiniz.
 • Şahıs şirketi kurmak için sermaye yatırmanıza veya taahhüt etmenize gerek yoktur.
 • Her türlü alanda faaliyet gösterebilirsiniz.
 • Kapatmaya karar verdiğinizde hemen kapatabilir, tasfiye sürecine girmeye 1 yıl gibi bir süre beklemenize gerek yoktur.
 • Şahıs şirketi sahibi olduğunuzda yasal olarak düzenlenmesi gereken e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye vd GİB e-belge uygulamalarına geçiş başvurunuzu mali mühür almadan kişisel e-imzanızla yapabilir ve faturalarınızı kolayca e-imzanızla düzenleyebilirsiniz.
 • Mali Müşavir hizmeti alımının aylık ücreti diğer şirket türlerine göre daha uygun fiyatlıdır.

Dezavantajı ise;

 • Kurucuları ve ortaklarının üçüncü kişilere karşı kendi tüm mal varlıklarıyla sınırsız sorumlu olmaları.
 • Şahıs şirketi sahipleri gelir vergisi mükellefidir. Şahıs şirketinin kazancınızdan ödenecek gelir vergisi tutarı gelire bağlı farklı oranlara göre kademeli olarak hesaplanır. Sabit oran değildir. Şahıs şirketi %15 ve %40 arasında değişen oranda gelir vergisi ödemekle yükümlüdür.  Kazanç yükseldikçe vergi oranı da artmaktadır. Şahıs şirketinin gelirle orantılı vergilendirilmesi genel olarak düşük gelir tutarlarında avantajken gelir arttıkça önemli bir dezavantaja dönüşür.

Şahıs Şirketini Kimler Kurabilir?

 • 18 Yaş ve üzerinde olanlar.
 • Devlet Memuru olmayanlar.
 • Sigortalı çalışanların işverenleri ile aralarındaki iş sözleşmesinde şirket kurmak yasaklanmamış olanlar. İş Kanunu’nda SGK’lı olarak çalışan işyeri açamaz diye engelleyici bir hüküm yoktur. İş Sözleşmenizde işyeri kuramaz maddesi var ise işveren sizi tazminatsız işten çıkartma hakkına sahip olur.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

 • Şahıs Şirketi açılışı başvuru formu
 • Şirket sahibine ait kimlik belgesinin sureti
 • Şirket sahibinin 2 adet vesikalık fotoğrafı
 • Noter onaylı imza beyannamesi
 • E-Devlet uygulamasından ikametgâh belgesi
 • Şirket için tuttuğunuz ya da satın aldığınız ofisin kira sözleşmesi ya da size ait ise tapusu
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavire verilen vekalet belgesi
 • Kaşe yaptırılması
 • Banka hesabı açtırılması

Mali Müşavirinize noterden onaylı vekaletinizi verdikten sonra bir gün içinde şahıs şirketinizin açılış işlemleri tamamlanır ve vergi levhanızı aynı gün alırsınız.

 

Ayrıca yapacağınız işe göre Meslek Odası veya Ticaret Odasına kayıt zorunluluğu var ise bu işlemleri de başlatmanız gerekecektir.

 

E-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye v.d. e-belgelerinizi düzenleyebilmek için Ovinot gibi uygulamaya hızlıca üye olup faturalarınızı veya makbuzlarınızı rahatlıkla düzenlemeye hemen başlayabilirsiniz.

 

Şahıs Şirket Türleri Nelerdir?

Türkiye’de farklı şahıs şirketi yapıları bulunuyor. Türk Ticaret Kanunu’na göre temelde 2 şahıs şirketi türü vardır:

 

*Kolektif Şirket: En az iki gerçek kişi ortakla kurulan kolektif şirketlerin ortak sayısında üst sınır bulunmuyor. Yalnızca gerçek kişilerin ortaklığıyla kurulan ‘tüzel kişilikli bu şahıs şirketi’ yapısında ortaklar alacaklılara karşı ikincil derece sınırsız sorumluluk taşıyor. Kolektif Şirket tarafından ödenemeyen borçlar ortaklarının sorumluluğuna geçer. Kolektif şirket kurmak için de herhangi bir sermaye şartı bulunmamaktadır.

 

*Komandit Şirket: Komandit şirket, ortakların alacaklılara karşı farklı derecede sorumluluk taşıdığı ‘tüzel kişilikli şahıs şirketi’ türü olarak öne çıkıyor. Kuruluş aşamasında borçlara karşı ortaklardan birinin sınırlı, diğerinin ise sınırsız sorumlu olduğuna dair yazılı sözleşme yapılır. Yalnızca gerçek kişiler sınırsız sorumlu ortak olabilirken, sorumluluğu sınırlı ortaklar gerçek veya tüzel kişilerden oluşabilmektedir.

 

Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu yerine Türk Borçlar Kanunu tarafından düzenlenen “Adi Ortaklık” isimli başka bir şahıs şirketi türü daha bulunmaktadır. En az iki kişiyle kurulan bu ortaklık yapısının kendisine ait bir tüzel kişiliği ve ticari unvanı bulunmaz. Şirketin tüzel kişiliği olmadığı için ortaklar alacaklılara karşı birinci dereceden sorumludur.

 

Şahıs Şirketi Kurulduktan Sonraki Vergi ve Beyan Yükümlülükleri Nelerdir?

Şahıs şirketlerinin ödemekle yükümlü olduğu vergi çeşitleri şunlardır:

 • Damga vergisi
 • Katma Değer Vergisi (KDV)
 • Geçici vergi
 • Gelir vergisi

Şahıs şirketinin kurucusu, şirket kurulduktan itibaren gerçek kişi mükellefiyet vasfını kazanır ve aşağıdaki beyannameleri süresi içinde vermek ve ödemekle yükümlü olur. Anlaşmalı serbest muhasebeci mali müşaviriniz sizin adınıza bu beyannameleri düzenli olarak hazırlayıp vergi, dairesine verir ve ödemeniz gereken vergilerin tutarlarını hesaplayıp size iletir.

 

Beyanname Türü     Beyanname Verilme Zamanı          Ödeme Zamanı
Muhtasar ( Stopaj )    Takip Eden Ayın 26’sı         Takip Eden Ayın 26’sı
Damga Vergisi – Konusuna giren işlem var ise    Takip Eden Ayın 26’sı         Takip Eden Ayın 26’sı
Katma Değer Vergisi    Takip Eden Ayın 28’i         Takip Eden Ayın 28’i
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi     Mart Ayının son günü         Mart Ayının son günü
Geçici Vergi 1.Dönem    17 Mayıs         17 Mayıs
Geçici Vergi 2.Dönem    17 Ağustos         17 Ağustos
Geçici Vergi 3.Dönem    17 Kasım         17 Kasım

 

Şahıs Şirketi için Gelir Vergisi Dilimlerinin Tutarları ve Oranları Ne Kadardır?

Şahıs Şirketleri için 2023 yılı için gelir vergisi dilimleri ve oranları aşağıdaki gibidir:

 • 70.000 TL’ye kadar olan gelirler %15 .
 • 150.000 TL’ye kadar olan gelirlerin 70.000 TL’si 10.500 TL tutarında; 80.000 TL’den daha fazlası ise %20 oranında vergilendirilir.
 • 370.000 TL’ye kadar olan gelirlerin 150.000 TL’si 26.500 TL tutarında; 220.000 TL’den daha fazlası ise %27 oranında vergilendirilir.
 • 1.900.000 TL’ye kadar olan gelirlerin 370.000 TL’si 85.900 TL tutarında; 1.530.000 TL’den daha fazlası ise %35 oranında vergilendirilir.
 • 1.900.000 TL’nin üzerindeki gelirlerin 1.900.000 TL’si 621.400 TL tutarında; daha fazlası ise %40 oranında vergilendirilir.

Şahıs Şirketi olarak E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Kullanmaya Nasıl Başlanır?

Şahıs şirketinizi kurduğunuzda eğer kendi isteğinizle veya zorunlu olarak e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye gibi GİB tarafından düzenlenmiş e-belge uygulamalarına Ovinot gibi her an her yerden ulaşılabilen, eğitim gerektirmeden kolayca kullanılmaya başlanabilen mobil uyumlu bulut çözümlerle hızlıca geçiş yapabilirsiniz.

 

Ovinot; küçük şirketler, işletmeler, esnaf, serbest meslek erbapları, serbest çalışanlar (freelancer), girişimciler için kullanıcı deneyim tasarımına dayalı özel geliştirilmiş bütünleşik ve otomatik özellikleriyle yeni nesil mobil uyumlu bir bulut e-iş uygulamasıdır. Ön muhasebe, gelen giden faturalar, gelir gider, stok, müşteri tedarikçi ve çalışan cari hesapları, banka ve kredi kartı hesapları, sanal pos, alacak ve ödemelerin takibinde ve yönetiminde her an yanınızda olan dijital asistanınız gibi Ovinot’u görebilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) e-belge sistemi üzerinden ücretsiz e-arşiv fatura kesilmesine de olanak sağlıyor. 

 

Ovinot hakkında daha fazla bilgi için ‘’En Kolay Muhasebe Uygulaması: Ovinot‘’ blog yazımızı okuyabilir veya internet sitemizdeki Keşfet bölümündeki içerikleri inceleyebilir, Paketler bölümünden üyelik paketlerinden size uygun olanı seçebilirsiniz. 

 

Ovinot’un size uygun üyelik paketlerini incelemek için lütfen buraya tıklayınız. 

İlgini Çekebilir
 • Gelir İdaresi Başkanlığından Depremde Mücbir Sebep İle İlgili Duyuru...
  Gelir İdaresi Başkanlığından Depremde Mücbir Sebep İle İlgili Duyuru...

  Deprem Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen İllerdeki Muhasebeci ve Mali Müşavirler ile Arasında Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Bulunan ve Mücbir Sebep İlan Edilen Yerler Dışındaki Vergi Mük

  Devamını Oku
 • 2023 Yılında Fatura Düzenleme Zorunluluğu Olan Sınırlar ve Usulsüzlük Cezaları
  2023 Yılında Fatura Düzenleme Zorunluluğu Olan Sınırlar ve Usulsüzlük Cezaları

  2023 Yılında Fatura Düzenleme Sınırı ve Usulsüzlük Cezaları Nelerdir?

  Devamını Oku
 • Tevkifatlı Fatura Nedir?
  Tevkifatlı Fatura Nedir?

  Alım – Satım konularında, maliyet hesaplamalarında sıkça başvurulan ve hem alıcı hem de satıcı açısından önemli olan tevkifatlı fatura ve ilgili tüm ayrıntılar bu yazımızda...

  Devamını Oku
 • E-Arşiv Fatura İptali Nasıl Yapılır?
  E-Arşiv Fatura İptali Nasıl Yapılır?

  E-Arşiv Faturanın iptal veya itiraz işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi için; belgeyi düzenleyen satıcının veya alıcının GİB e-Belge Uygulamaları üzerinden iptal/itiraz talebi oluş

  Devamını Oku
 • Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?
  Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

  "Şahıs Şirketi" hakkında bilmek isteyeceğiniz her başlığı kaleme aldık...

  Devamını Oku
 • En Kolay Ön Muhasebe Uygulaması : Ovinot
  En Kolay Ön Muhasebe Uygulaması : Ovinot

  Gelir gider süreçlerinizin, gelen giden faturalarınızın, ödeme ve tahsilatlarının takibi ve yönetimi gibi tüm ön muhasebe süreçleriniz Ovinot ile artık çok kolay, hızlı, güvenli; kısacası çok rahat.

  Devamını Oku
 • Ön Muhasebe Nedir?
  Ön Muhasebe Nedir?

  İş hayatınızda ticari süreçlerinizin yönetimi, en hayati konulardan biridir. Gelir ve giderlerinizin tüm kalemlerinin doğru yönetimi, sürdürülebilir bir finansal yapı açısından can kurt

  Devamını Oku
 • 2023 Yılında E-Fatura’ya Geçme Zorunluluğu Olanlar
  2023 Yılında E-Fatura’ya Geçme Zorunluluğu Olanlar

  2023 Yılında E-Fatura’ya Geçme Zorunluluğu Olanlar Kimler?

  Devamını Oku
 • Teknopark Şirketlerinin Kazançlarının %2 Kadarını Girişimlere Sermaye Olarak Yatırım Yapma Zorunluluğu
  Teknopark Şirketlerinin Kazançlarının %2 Kadarını Girişimlere Sermaye Olarak Yatırım Yapma Zorunluluğu

  Girişimlerin sermaye ihtiyacı ilk kuruluş aşamasından büyüme ve globalleşme aşamalarına kadar en önemli öncelikleri arasındadır. Yeterli sermaye ve nakit akışı girişimlerin can suyudur. Giriş

  Devamını Oku
 • Muhasebe ve Yapay Zeka
  Muhasebe ve Yapay Zeka

  Muhasebe kadim mesleklerden biri olarak binlerce yıldır sürekli değişim ve dönüşüm içinde gelişen iş dünyası ve devlet hayatının devamlılığı ve sürekliliği açısından hayati derecede önemli bir mesl

  Devamını Oku
 • Bulut Ön Muhasebe Uygulamasının Temel 10 Faydası
  Bulut Ön Muhasebe Uygulamasının Temel 10 Faydası

  Küçük veya mikro bir işletmeniz/şirketiniz varsa, şahıs şirketiyseniz, esnafsanız, serbest çalışan iseniz veya serbest meslek erbabı iseniz, serbest muhasebeci mali müşavirden hizmet alıyorsanız g

  Devamını Oku
 • Türkiye'deki esnaf sayıları ve kadın esnaf oranları
  Türkiye'deki esnaf sayıları ve kadın esnaf oranları

  Türkiye'de esnaf sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 2,1 milyonu geçerken, kadın esnaf sayısı da 385 bini aştı.

  Devamını Oku
 • E-Fatura & Ovinot Uygulamasının faydaları nelerdir?
  E-Fatura & Ovinot Uygulamasının faydaları nelerdir?

  Yazımızda E-Fatura ve Ovinot Uygulamasının sağladığı faydaları anlattık..

  Devamını Oku
 • VUK 535 Sayılı Tebliğ İle E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-İrsaliye gibi E-Belge Uygulamalarının Zorunluluklarında Yapılan Değişiklikler ve Kapsama Dahil Edilen Yeni Mükellef Grupları
  VUK 535 Sayılı Tebliğ İle E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-İrsaliye gibi E-Belge Uygulamalarının Zorunluluklarında Yapılan Değişiklikler ve Kapsama Dahil Edilen Yeni Mükellef Grupları

  22/1/2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmî Gazete ‘de elektronik belge uygulamalarına ilişkin 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliy

  Devamını Oku
 • Paranın Dijitalleşmesi
  Paranın Dijitalleşmesi

  "Paranın Dijitalleşmesi" konulu sohbetimiz Dijital Türkiye TV'de...

  Devamını Oku
 • e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Nedir ve Kimler Kullanmak Zorundadır?
  e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Nedir ve Kimler Kullanmak Zorundadır?

  e-SMM hakkında en çok merak edilen sorular...

  Devamını Oku
 • e-İmza Nedir?
  e-İmza Nedir?

  e-İmza hakkında bilmeniz gereken her şey...

  Devamını Oku
 • e-Fatura ve e-SMM Arasındaki Farklar Nelerdir?
  e-Fatura ve e-SMM Arasındaki Farklar Nelerdir?

  e-Fatura ve e-SMM arasındaki farklar nelerdir?

  Devamını Oku
 • e-Makbuz (e-SMM) Keserken Dikkat Edilmesi Gerekenler?
  e-Makbuz (e-SMM) Keserken Dikkat Edilmesi Gerekenler?

  e-Serbest Meslek Makbuzu keserken dikkat edilmesi gereken konuları ele aldık.

  Devamını Oku
 • VUK.509 Sayılı E-Uygulamalar Tebliği ve 5070 Sayılı E-İmza Kanunu Hakkında Bilinmesi Gerekenler
  VUK.509 Sayılı E-Uygulamalar Tebliği ve 5070 Sayılı E-İmza Kanunu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

  Bu yazımızda VUK.509 Sayılı e-Uygulamalar Tebliği ve 5070 sayılı e-İmza Kanunu hakkında bilinmesi gerekenleri kaleme aldık.

  Devamını Oku
 • GİB Portal, Özel Entegratör veya e-SMM Uygulamaları Arasındaki Bilinmesi Gereken Farklar
  GİB Portal, Özel Entegratör veya e-SMM Uygulamaları Arasındaki Bilinmesi Gereken Farklar

  GIB portal, özel entegratörler ve e-SMM uygulamaları üzerinden e-serbest meslek makbuzu; oluşturmak, saklamak, ibra etmek ve raporlamak mümkündür. Fakat, bu üç yapı arasında kullanım ve özelli

  Devamını Oku
 • e-Serbest Meslek Makbuzu Ne Zaman Kesilmeli?
  e-Serbest Meslek Makbuzu Ne Zaman Kesilmeli?

  Serbest meslek mensupları; işin karşılığının tahsil edildiği veya işin bittiği tarihte e-serbest meslek makbuzunu kesmekle yükümlüdür.

  Devamını Oku

Bültenimize Kayıt Olun

Yenilikleri, gelişmeleri ve sektörle ilgili önemli haberleri kaçırmayın.

Kayıt olarak KVKK Aydınlatma Metni'ni okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız.

Ovinot Yeter

Ovinot Yeter ÜCRETSİZ ÜYE OL
Bize UlaşınOvinot Whatsapp