Muhasebe ve Yapay Zeka

Muhasebe Nedir?

Muhasebe kadim mesleklerden biri olarak binlerce yıldır sürekli değişim ve dönüşüm içinde gelişen iş dünyası ve devlet hayatının devamlılığı ve sürekliliği açısından hayati derecede önemli bir meslek ve uzmanlıktır. Muhasebe, kısaca hesaplama, hesap işi diye tarif edilebilirse de, tüm mali işlemleri para cinsinden kaydeden, sınıflandıran, özetleyen, rapor eden, analiz eden ve yorumlayan süreçlerin tümünü kapsar. Muhasebe bu süreçlerde görevlerini yerine getirerek yürüttüğü mali işlemler ve sonuçları hakkında muhasebe hizmeti verdiği iş/meslek/işletme/şirket sahibini, vergi dairesi, SGK, belediye gibi devlet kurumlarını ile bankalar, sigorta ve finansal kiralama şirketleri gibi tüm üçüncü kişileri bilgilendirir.

 

Muhasebe, çok sayıda işlem yapmak, kendi yaptığı tüm hesaplamaları ve işlemleri denetlemek, bilgileri ve belgeleri doğru, kurallara ve hukuka uygun şekilde düzenli kaydetmek, ilgililerle paylaşmak, tarafsız ve adil olmak, paydaşlarını yanıltmamak gibi iş ve kamu hayatının sağlıklı ve verimli işlemesi açısından ileri derecede ticari, mali, hukuki ve vicdani sorumluluğu olan bir meslektir. 

 

Yapay Zeka Nedir?

Teknoloji her şeyi değiştirir, dönüştürür! Teknoloji genel olarak istihdamı düşürmez, artırır! Teknoloji ticaretin, üretimin, işlerin ve mesleklerin değişimine ve dönüşümüne ciddi etki etmektedir. Mesleklerin bir kısmı giderek kaybolmakta, bir kısmı da değişmekte ve dönüşmektedir. Meslek mensupları icra ettikleri mesleğin kaybolacak boyutlarını önceden görerek kendilerini yenilemek, gelişmeleri ve teknoloji değişimlerini iyi takip etmek ve değişime adapte olmak zorundadır. 

 

Muhasebe, mali işler ve finans süreçlerinin yürütülmesi ve yönetilmesinde görev alanların çalışma şekilleri, ihtiyaçları, sorunları ve performans kriterleri gelişen ve globalleşen iş dünyasında dijital teknolojiler ve yapay zeka uygulamalarının da yaygınlaşmasıyla yoğun ve hızlı değişim ve dönüşüm içindedir. 

 

Yapay zekâ, bir bilgisayarın ya da bilgisayar denetimli bir makinenin, genellikle insana özgü nitelikler olduğu varsayılan akıl yürütme, anlam çıkartma, genelleme ve geçmiş deneyimlerden öğrenme gibi yüksek zihinsel süreçlere ilişkin görevleri yerine getirme yeteneği olarak tanımlamaktadır. Yapay zekâ, karmaşık problemlerin çözülmesi, yorumlanması ve öğrenme yoluyla eski bilgilerin yenileri ile uyumlu şekilde kullanılması ile kendini geliştirebilen akıllı programlar olarak tanımlanmaktadır.

 

Yapay zekanın muhasebe ve finans süreçlerinde kullanılmaya başlanması çok yeni olmamakla birlikte 30 yıl kadar önceye dayanmaktadır.

 

Muhasebede Yapay Zekanın Kullanımı

Dijital dönüşüm ve yapay zeka uygulamalarının, muhasebenin bilgi ve belgeleri kaydetme, sınıflandırma, özetleme, raporlama, analiz ve yorumlama süreçlerinin tamamında giderek artan oranda etkin ve verimli katkıları görülmektedir. Muhasebenin işlevlerini sağlıklı ve yüksek performansla yerine getirebilmesi ve görevlerini eksiksiz, hatasız, hızlı ve düşük maliyetli yürütmesi için dijital teknolojilere ve yapay zeka uygulamalarına duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. 

 

Muhasebe de bilgi ve belge kayıtlarının doğru ve düzenli tutulması en temel görevdir. Sağlıklı kayıt tutulmadan diğer muhasebe işlevlerinin de bir anlamı olmayacağı gibi, her işlem kaydının da belgelere dayandırılarak yapılması esastır. 

 

Yapay zeka muhasebenin temel işlevi olan kayıt süreçlerinde hız, maliyet ve verimlik açısından önemli katkılar sağlayabilir. Kayıt işlemlerinde insan kaynaklı hataları minimize ederek ve çok yüksek hesaplama kapasitesi sayesinde, kayıtların çok hızlı ve doğru yapılmasını sağlanabilir; tekdüzen hesap planı, IFRS veya diğer hesap planlarına uygun muhasebe kayıtları yapay zeka desteğiyle gerçekleştirilebilir. Kaydedilecek bilgi ve belgelerin dijital oluşturulması/dijitalleştirilmesi ve ilgili hesaba işlenmesi süreçlerinin hızlandırılması, otomatikleştirilmesi, mesai saatleri dışında da kayıt girilebilmesi, çok fazla ve hatasız kayıt girilmesi, giderek globalleşen ve 24 saat hizmet verilmesi gereken iş hayatındaki tüm paydaşlarından gelen bilgi ve belgeleri sürekli işleyerek gerçek zamanlı muhasebe kaydı tutabilmek için yapay zekanın kullanım imkanları giderek artmaktadır.

 

Tüm gider belgelerinin ve masraf fişlerinin cep telefonu kamerasıyla fotoğrafının çekilerek ilgili mobil uygulama ara yüzünden muhasebe kaydına belgesi ile eşleştirilerek işlenmesi, belge içindeki verilerin akıllı optik karakter tanıma (OCR) teknolojileriyle hatasız okunarak ilgili gider hesabı koduna göre otomatik işlenmesi gibi muhasebe veri ve kayıt girişlerini verimliliği büyük oranda artıracak katkıları olmaya başlamıştır.

 

E-fatura, e-arşiv fatura, e-serbest meslek makbuzu (e-smm), e-müstahsil makbuzu, e-irsaliye, e-gider pusulası, e-döviz belgesi, e-bilet, e-defter gibi dijital oluşan belgelerin,  yazarkasalar, pos cihazları ve ödeme kaydedici cihazlardan çıkan belgelerin kayıtlarının dijital olarak otomatik oluşturulması ülkemizde ileri düzeyde gerçekleşmiş öncü uygulamalar arasındadır. 

 

E-dönüşüm alanındaki kapsamlı yasal düzenlemelerin devreye girmesini müteakip özellikle Ovinot gibi yeni nesil kullanıcı deneyimi tasarımına dayalı mobil uyumlu dijital ön muhasebe ve gelir gider yönetimi uygulamalarının da hayatımıza girmesiyle muhasebe süreçlerindeki dijital dönüşüm başarıyla yaygınlaşmaktadır. Bu önemli dijitalleşmenin devamındaki süreçlerde gelir veya gider belgelerinin ve içeriklerindeki bilgilerin otomatik muhasebeleştirilmesine ilave olarak, bankalar, finansal kiralama, sigorta, ticaret finansmanı şirketlerinin ihtiyaçlarına uygun şekilde analizi ve yorumlanması için de yakın zamanda yapay zeka tekniklerinden yararlanılmaya başlanılacağı değerlendirilmektedir. 

 

Muhasebenin en önemli işlevleri olan raporlama, analiz ve denetim süreçlerinde de yapay zekanın hayata geçirilmiş önemli uygulamalarından bahsedilmektedir. Muhasebe ve finans süreçlerinde çeşitli bilgileri derlemek, analiz etmek ve yorumlamak için yapay zeka imkanlarından dünyada yararlanılmaya başlanmıştır. Yapay zeka ile verilere ve analizlere dayalı beyanlar ve raporlar oluşturma, yorumlama, karar alma veya sahtekarlığı önleme gibi uygulamalar yakın zamanda muhasebe ve finans süreçlerinde yaygın olarak kullanılmaya başlanacaktır.

 

Muhasebe sürecinin sonunda ortaya konan finansal tabloların, uluslararası muhasebe standartlarına veya tek düzen hesap planına uygun olup olmadığının denetlenmesi muhasebe mesleğinin önemli bir parçası ve görevidir. Birçok bağımsız denetim firması, denetim hizmetlerinin yürütülmesi ve raporlama süreçlerinde yapay zekâ kullanımını desteklemekte ve yapay zekâ uygulamalarına büyük yatırımlar yapmaktadır.

 

Yapay zeka destekli muhasebe süreçlerinde yeni mevzuata uyumluluk, vergi beyanlarının hazırlanması, beyannamelerin verilmesi, defter beyan sistemi entegrasyonu, vergi denetimi ve mali suçların araştırılması gibi süreçler çok daha etkin ve verimli yürütülebilecektir.

 

Muhasebe Mesleğinin Geleceğine Yapay Zekanın Etkileri 

Yapay zekâ, insanın tarafından yürütülen birçok işte insanın yerini almaktadır. Muhasebe mesleği de tüm meslekler gibi bu gelişmelerden, değişim ve dönüşümden etkilenmektedir. 

 

Muhasebe veri işleme, kayıt, raporlama ve analiz temelli bir iş olarak yapay zekanın kullanımına en uygun alanlardan birisidir. Elle yapılan tüm muhasebe işlemleri ilerleyen yıllarda tamamen yapay zeka tarafından yürütülebilir olacak; bu bağlamda, muhasebe ve finans uzmanları, serbest muhasebeciler, mali müşavirler, yeminli mali müşavirler, bağımsız denetimciler mesleklerine ve kariyerlerine daha fazla odaklanabilecek, uzmanlıkları daha önemli ve değerli hale gelecek, stratejik planlama ve karar almada etkinlikleri daha da artacak, danışmanlık rolleri büyük önem kazanacak denilebilir. 

 

Muhasebe meslek mensupları, dijital dönüşüm ve yapay zeka alanındaki teknolojik gelişmeler, kendilerinden yeni talepler ve alanlarındaki yeni mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde uzmanlıklarını geliştirerek, mesleki değişim ve dönüşüme uyum sağlayarak işlerini daha iyi yapabilme imkanlarını genişletecekler. Bu bağlamda yapay zeka muhasebe mesleği için tehdit değil, büyük fırsatlar sunmaktadır.

 

 

 

Ovinot’un size uygun üyelik paketlerini incelemek için lütfen buraya tıklayınız. 

İlgini Çekebilir
 • Gelir İdaresi Başkanlığından Depremde Mücbir Sebep İle İlgili Duyuru...
  Gelir İdaresi Başkanlığından Depremde Mücbir Sebep İle İlgili Duyuru...

  Deprem Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen İllerdeki Muhasebeci ve Mali Müşavirler ile Arasında Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Bulunan ve Mücbir Sebep İlan Edilen Yerler Dışındaki Vergi Mük

  Devamını Oku
 • 2023 Yılında Fatura Düzenleme Zorunluluğu Olan Sınırlar ve Usulsüzlük Cezaları
  2023 Yılında Fatura Düzenleme Zorunluluğu Olan Sınırlar ve Usulsüzlük Cezaları

  2023 Yılında Fatura Düzenleme Sınırı ve Usulsüzlük Cezaları Nelerdir?

  Devamını Oku
 • Tevkifatlı Fatura Nedir?
  Tevkifatlı Fatura Nedir?

  Alım – Satım konularında, maliyet hesaplamalarında sıkça başvurulan ve hem alıcı hem de satıcı açısından önemli olan tevkifatlı fatura ve ilgili tüm ayrıntılar bu yazımızda...

  Devamını Oku
 • E-Arşiv Fatura İptali Nasıl Yapılır?
  E-Arşiv Fatura İptali Nasıl Yapılır?

  E-Arşiv Faturanın iptal veya itiraz işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi için; belgeyi düzenleyen satıcının veya alıcının GİB e-Belge Uygulamaları üzerinden iptal/itiraz talebi oluş

  Devamını Oku
 • Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?
  Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

  "Şahıs Şirketi" hakkında bilmek isteyeceğiniz her başlığı kaleme aldık...

  Devamını Oku
 • En Kolay Ön Muhasebe Uygulaması : Ovinot
  En Kolay Ön Muhasebe Uygulaması : Ovinot

  Gelir gider süreçlerinizin, gelen giden faturalarınızın, ödeme ve tahsilatlarının takibi ve yönetimi gibi tüm ön muhasebe süreçleriniz Ovinot ile artık çok kolay, hızlı, güvenli; kısacası çok rahat.

  Devamını Oku
 • Ön Muhasebe Nedir?
  Ön Muhasebe Nedir?

  İş hayatınızda ticari süreçlerinizin yönetimi, en hayati konulardan biridir. Gelir ve giderlerinizin tüm kalemlerinin doğru yönetimi, sürdürülebilir bir finansal yapı açısından can kurt

  Devamını Oku
 • 2023 Yılında E-Fatura’ya Geçme Zorunluluğu Olanlar
  2023 Yılında E-Fatura’ya Geçme Zorunluluğu Olanlar

  2023 Yılında E-Fatura’ya Geçme Zorunluluğu Olanlar Kimler?

  Devamını Oku
 • Teknopark Şirketlerinin Kazançlarının %2 Kadarını Girişimlere Sermaye Olarak Yatırım Yapma Zorunluluğu
  Teknopark Şirketlerinin Kazançlarının %2 Kadarını Girişimlere Sermaye Olarak Yatırım Yapma Zorunluluğu

  Girişimlerin sermaye ihtiyacı ilk kuruluş aşamasından büyüme ve globalleşme aşamalarına kadar en önemli öncelikleri arasındadır. Yeterli sermaye ve nakit akışı girişimlerin can suyudur. Giriş

  Devamını Oku
 • Muhasebe ve Yapay Zeka
  Muhasebe ve Yapay Zeka

  Muhasebe kadim mesleklerden biri olarak binlerce yıldır sürekli değişim ve dönüşüm içinde gelişen iş dünyası ve devlet hayatının devamlılığı ve sürekliliği açısından hayati derecede önemli bir mesl

  Devamını Oku
 • Bulut Ön Muhasebe Uygulamasının Temel 10 Faydası
  Bulut Ön Muhasebe Uygulamasının Temel 10 Faydası

  Küçük veya mikro bir işletmeniz/şirketiniz varsa, şahıs şirketiyseniz, esnafsanız, serbest çalışan iseniz veya serbest meslek erbabı iseniz, serbest muhasebeci mali müşavirden hizmet alıyorsanız g

  Devamını Oku
 • Türkiye'deki esnaf sayıları ve kadın esnaf oranları
  Türkiye'deki esnaf sayıları ve kadın esnaf oranları

  Türkiye'de esnaf sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 2,1 milyonu geçerken, kadın esnaf sayısı da 385 bini aştı.

  Devamını Oku
 • E-Fatura & Ovinot Uygulamasının faydaları nelerdir?
  E-Fatura & Ovinot Uygulamasının faydaları nelerdir?

  Yazımızda E-Fatura ve Ovinot Uygulamasının sağladığı faydaları anlattık..

  Devamını Oku
 • VUK 535 Sayılı Tebliğ İle E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-İrsaliye gibi E-Belge Uygulamalarının Zorunluluklarında Yapılan Değişiklikler ve Kapsama Dahil Edilen Yeni Mükellef Grupları
  VUK 535 Sayılı Tebliğ İle E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-İrsaliye gibi E-Belge Uygulamalarının Zorunluluklarında Yapılan Değişiklikler ve Kapsama Dahil Edilen Yeni Mükellef Grupları

  22/1/2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmî Gazete ‘de elektronik belge uygulamalarına ilişkin 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliy

  Devamını Oku
 • Paranın Dijitalleşmesi
  Paranın Dijitalleşmesi

  "Paranın Dijitalleşmesi" konulu sohbetimiz Dijital Türkiye TV'de...

  Devamını Oku
 • e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Nedir ve Kimler Kullanmak Zorundadır?
  e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Nedir ve Kimler Kullanmak Zorundadır?

  e-SMM hakkında en çok merak edilen sorular...

  Devamını Oku
 • e-İmza Nedir?
  e-İmza Nedir?

  e-İmza hakkında bilmeniz gereken her şey...

  Devamını Oku
 • e-Fatura ve e-SMM Arasındaki Farklar Nelerdir?
  e-Fatura ve e-SMM Arasındaki Farklar Nelerdir?

  e-Fatura ve e-SMM arasındaki farklar nelerdir?

  Devamını Oku
 • e-Makbuz (e-SMM) Keserken Dikkat Edilmesi Gerekenler?
  e-Makbuz (e-SMM) Keserken Dikkat Edilmesi Gerekenler?

  e-Serbest Meslek Makbuzu keserken dikkat edilmesi gereken konuları ele aldık.

  Devamını Oku
 • VUK.509 Sayılı E-Uygulamalar Tebliği ve 5070 Sayılı E-İmza Kanunu Hakkında Bilinmesi Gerekenler
  VUK.509 Sayılı E-Uygulamalar Tebliği ve 5070 Sayılı E-İmza Kanunu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

  Bu yazımızda VUK.509 Sayılı e-Uygulamalar Tebliği ve 5070 sayılı e-İmza Kanunu hakkında bilinmesi gerekenleri kaleme aldık.

  Devamını Oku
 • GİB Portal, Özel Entegratör veya e-SMM Uygulamaları Arasındaki Bilinmesi Gereken Farklar
  GİB Portal, Özel Entegratör veya e-SMM Uygulamaları Arasındaki Bilinmesi Gereken Farklar

  GIB portal, özel entegratörler ve e-SMM uygulamaları üzerinden e-serbest meslek makbuzu; oluşturmak, saklamak, ibra etmek ve raporlamak mümkündür. Fakat, bu üç yapı arasında kullanım ve özelli

  Devamını Oku
 • e-Serbest Meslek Makbuzu Ne Zaman Kesilmeli?
  e-Serbest Meslek Makbuzu Ne Zaman Kesilmeli?

  Serbest meslek mensupları; işin karşılığının tahsil edildiği veya işin bittiği tarihte e-serbest meslek makbuzunu kesmekle yükümlüdür.

  Devamını Oku

Bültenimize Kayıt Olun

Yenilikleri, gelişmeleri ve sektörle ilgili önemli haberleri kaçırmayın.

Kayıt olarak KVKK Aydınlatma Metni'ni okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız.

Ovinot Yeter

Ovinot Yeter ÜCRETSİZ ÜYE OL
Bize UlaşınOvinot Whatsapp