2023 Yılında E-Fatura’ya Geçme Zorunluluğu Olanlar

E-Fatura Ülkemizde Ne zaman Başladı?

Ülkemizde 12 yılı aşkın bir süreç içinde ilk olarak bir nevi pilot uygulama olarak başlatılan elektronik fatura kayıt sistemi (EFKS) ile başlayan e-fatura uygulaması her geçen gün yaygınlaşmakta ve yoğun ve etkin kullanılmaktadır. EFKS sonrası Türkiye'de E-fatura kullanımına ilişkin usul ve esaslar 2010 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile duyurulmuştur. 2012 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan 421 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile bazı sektörler ve belli ciro büyüklüğünün üzerindeki mükellef grupları için e-Fatura’ya geçiş zorunluluğu getirilmiştir. 

 

E-Fatura Zorunluluğu Yıllar İçinde Nasıl Genişledi?

GİB, e-fatura, e-arşiv fatura ve e-smm başta olmak üzere tüm e-Belge uygulamaları yürütülürken kademeli bir yaygınlaştırma prensibi benimsenmiştir. 

 

2012 yılındaki ilk zorunlulukları belirlenmesinden itibaren 2014 yılında 25 milyon TL ve üzeri yıllık ciro ile başlayan e-Faturaya geçiş zorunluluğu, 2021 yılında 4 milyon TL’ye,  2022 yılı sonu itibariyle de brüt satış hasılatı 3 milyon TL’ye indi. Ayrıca süreç içinde, e-Fatura zorunluluğu sadece ciro kriterine bağlı olmaktan giderek çıktı ve birçok sektör ciro limiti olmadan ya da düşük cirolara sahipse de e-fatura zorunluluğu kapsamına girdi. 2014 yılında alkollü, kolalı ve gazlı içecek sektöründeki üretici ve dağıtıcılarla başlayan, benzin istasyonları, sebze meyve halcileri, demir çelik gibi değerli maden üretici, ihracatçı ve ithalatçıları, eczaneler, optisyenler gibi tüm SGK ile iş yapan sağlık işletmelerine kadar uzandı.


2022 yılı 1 Temmuz itibarıyla, tüm oteller ile cirosu 1 milyon TL yi geçen tüm oto galericiler, emlakçılar, müteahhitler ve e-ticaretçiler de e-Fatura zorunluluk kapsamına girdi. 2021 yılı brüt satış hasılatı/cirosu 4 milyon TL'yi aşan ve 1 Temmuz 2022'de e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına geçen mükelleflerin 1 Ocak 2023 tarihinde e-defter uygulamasına da geçiş yapmaları gerekmektedir. 

 

Aynı gün içerisinde vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen toplam azami kağıt fatura tutarı 30 bin TL'den 5 bin TL’ye indirilirken, vergi mükellefi olanlar için ise bu tutar, GİB tarafından belirlenen fatura kesme limitine eşitlendi. Bu limit her yıl güncellenmekte olup, 2022 yılı için 2000 TL olarak belirlenmişti. 2023 yılı için belirlenecek limite göre vergi mükellefi olanlara e-fatura olarak düzenlenmesi zorunlu tutar netleşecektir.

 

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına her zaman isteğe bağlı geçiş mümkün olmuştur. Gönüllü olarak bu uygulamalara geçen mükelleflerin belirtilen limitleri aşmadan e-defter uygulamasına geçmesine zorunluluk bulunmamaktadır.

 

Sektör ve azalan turlardaki ciro bazlı geçiş zorunlulukları nedeniyle e-fatura ve e-arşiv fatura ile e-smm gibi GİB e-belge uygulamaları küçük şirketler, mikro işletmeler, şahıs şirketleri, esnaf, serbest çalışanlar, serbest meslek mensupları gibi tüm mükellef gruplarında hızla yayınlaştı. Özellikle Ovinot gibi e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-serbest meslek makbuzu (e-smm) kullanımının yanı sıra gelir-gider yönetimi, ön muhasebe, sanal pos, online tahsilat ve ödeme özelliklerini hep bir arada bütünleşik olarak sunabilen, hızlı ve güvenli, kolay kullanılabilen, rahat ettiren yeni nesil uygulamaların bu yaygınlaşmada önemli katkıları bulunmaktadır. Özellikle gönüllü geçişlerin büyük çoğunluğu Ovinot gibi özel uygulamalar üzerinden olduğu görülmektedir.   

 

E-Faturaya Geçiş Yöntemleri Nelerdir?


E-Faturaya, e-Arşiv Faturaya, e-SMM’ye, e-İrsaliyeye genel olarak 4 yöntemle geçiş yapılabilmektedir.

 

Geçiş işlemlerinize başlamanın ilk adımı olarak Kamu Sertifikasyon Merkezi'nden (Kamu SM) mali mühürünüzü almalısınız. Eğer şirketiniz şahıs şirketiyse veya e-SMM kullanıcısı iseniz başvurunuzu mali mühür yerine e-imza ile yapabilirsiniz.
 

E-Faturaya, e-Arşiv Faturaya, e-SMM’ye, e-İrsaliyeye geçmek için 4 yöntem :

• GİB Portal
• GİB ile entegrasyon
• Özel Entegratör
• Özel Uygulama

 

Ovinot gibi zaten özel entegratörle anlaşmalı bütünleşik çözüm ve servis sağlayan özel uygulamalar ile e-faturaya, e-arşiv faturaya, e-irsaliyeye veya e-smm’ye geçiş kullanıcı açısından çok hızlı, kolay ve güvenlidir. Ovinot üyelik paketlerinden birini seçerek dakikalar içinde GİB hesabınızı da aktive ederek e-fatura, e-arşiv fatura veya e-smm kullanmaya başlayabilirsiniz. 

 

 

2023 Yılında E-Fatura Zorunluluğu Kriterleri ve Tarihleri 

 

Son durumu özetlersek; 2022 yılına ait 3 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı/cirosu olan tüm mükelleflerin sektör ayrımı olmaksızın 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-faturaya geçiş zorunluluğu bulunuyor.

 

Sektör Ayrımı Olmaksızın Tüm Mükellefler İçin E-Faturaya Geçiş Tarihleri:

 

YIL                               BRÜT SATIŞ HASILATI                                  E-FATURA                             E-DEFTER

2021                                4 Milyon TL                                     1 Temmuz 2022                   1 Ocak 2023

2022                               3 Milyon TL                                     1 Temmuz 2023                   1 Ocak 2024

 

ÖTV Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’ndan lisans alan işletmeler ile ÖTV Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler; lisans alımı, imal, inşa veya ithalin yapıldığı ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçiş  yapmak zorundalar.

 

Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle uğraşanlar, işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçiş yapmak zorundalar.

 

İhracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 3065 sayılı KDV Kanununun 11’inci maddesine göre mal ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, söz konusu faturalarını e-Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.

 

Gayrimenkul Alım-Satımı veya Kiralama İşi Yapanlar ile Motorlu Alım-Satımı veya Kiralama İşi Yapanların E-Faturaya Geçiş Tarihleri:

 

Gayrimenkul, inşa, alımı, satımı veya kiralama işlemlerini yapanlar ile motorlu taşıt üretimi, alımı, satımı veya kiralama işlemlerini yapanlar veya bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-faturaya geçiş zorunluluk ciroları ve tarihleri şöyledir:

 

YIL                               BRÜT SATIŞ HASILATI                                  E-FATURA                             E-DEFTER

2020 – 2021                      1 Milyon TL                                  1 Temmuz 2022                    1 Ocak 2023

2022                                  500 Bin TL                                   1 Temmuz 2023                    1 Ocak 2024

 

Elektronik / İnternet Ortamında Mal ve Hizmet Satışı Yapanlar için E-Faturaya Geçiş Tarihleri:

 

Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal ve hizmet satışını gerçekleştiren mükelleflerin geçiş zorunluluk ciroları tarihleri şöyledir:

 

YIL                               BRÜT SATIŞ HASILATI                                E-FATURA                             E-DEFTER

2020 – 2021                      1 Milyon TL                                1 Temmuz 2022                    1 Ocak 2023

2022                                  500 Bin TL                                 1 Temmuz 2023                    1 Ocak 2024

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı veya Belediye Ruhsatlı Otellerin E-Faturaya Geçiş Tarihleri :

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmelerinin e-faturaya geçişleri 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren tamamlanmış olması gerekiyor. 

 

2023 yılında bu kapsamda faaliyetine yeni başlayacak otel işletmeleri de ilk faturalarını e-fatura olarak düzenlemek zorundadır. 

 

E-Faturaya Özel Uygulamaya Geçişin Avantajları

 

Yukarıda da belirtildiği gibi, Ovinot gibi zaten özel entegratörle anlaşmalı bütünleşik çözüm ve servis sağlayan özel bir uygulamalar ile e-faturaya, e-arşiv faturaya, e-irsaliye'ye veya e-smm’ye size uygun maliyetli üyelik paketi seçerek çok hızlı, kolay ve güvenli geçiş yapabilirsiniz. Ovinot’un size uygun üyelik paketlerinden birini seçerek dakikalar içinde GİB hesabınızı da aktive ederek e-fatura, e-arşiv fatura veya e-smm kullanmaya başlayabilirsiniz. 

 

E-Faturaya, e-arşiv faturaya, e-irsaliyeye veya e-smm’ye geçişin yanında, ön muhasebenizi, gelir giderinizi, stoklarınızı, müşterileriniz, tedarikçileriniz ve çalışanlarınız gibi tüm cari hesaplarınızı, banka ve kredi kartı hesap hareketlerinizi, ödeme ve tahsilatlarınızı, bakiye alacaklarınızı her an her yerden rahatlıkla yönetip, kontrol edip, takip edebilirsiniz. 

 

Ovinot’un size uygun üyelik paketlerini incelemek için lütfen buraya tıklayınız. 

İlgini Çekebilir
 • Gelir İdaresi Başkanlığından Depremde Mücbir Sebep İle İlgili Duyuru...
  Gelir İdaresi Başkanlığından Depremde Mücbir Sebep İle İlgili Duyuru...

  Deprem Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen İllerdeki Muhasebeci ve Mali Müşavirler ile Arasında Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Bulunan ve Mücbir Sebep İlan Edilen Yerler Dışındaki Vergi Mük

  Devamını Oku
 • 2023 Yılında Fatura Düzenleme Zorunluluğu Olan Sınırlar ve Usulsüzlük Cezaları
  2023 Yılında Fatura Düzenleme Zorunluluğu Olan Sınırlar ve Usulsüzlük Cezaları

  2023 Yılında Fatura Düzenleme Sınırı ve Usulsüzlük Cezaları Nelerdir?

  Devamını Oku
 • Tevkifatlı Fatura Nedir?
  Tevkifatlı Fatura Nedir?

  Alım – Satım konularında, maliyet hesaplamalarında sıkça başvurulan ve hem alıcı hem de satıcı açısından önemli olan tevkifatlı fatura ve ilgili tüm ayrıntılar bu yazımızda...

  Devamını Oku
 • E-Arşiv Fatura İptali Nasıl Yapılır?
  E-Arşiv Fatura İptali Nasıl Yapılır?

  E-Arşiv Faturanın iptal veya itiraz işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi için; belgeyi düzenleyen satıcının veya alıcının GİB e-Belge Uygulamaları üzerinden iptal/itiraz talebi oluş

  Devamını Oku
 • Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?
  Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

  "Şahıs Şirketi" hakkında bilmek isteyeceğiniz her başlığı kaleme aldık...

  Devamını Oku
 • En Kolay Ön Muhasebe Uygulaması : Ovinot
  En Kolay Ön Muhasebe Uygulaması : Ovinot

  Gelir gider süreçlerinizin, gelen giden faturalarınızın, ödeme ve tahsilatlarının takibi ve yönetimi gibi tüm ön muhasebe süreçleriniz Ovinot ile artık çok kolay, hızlı, güvenli; kısacası çok rahat.

  Devamını Oku
 • Ön Muhasebe Nedir?
  Ön Muhasebe Nedir?

  İş hayatınızda ticari süreçlerinizin yönetimi, en hayati konulardan biridir. Gelir ve giderlerinizin tüm kalemlerinin doğru yönetimi, sürdürülebilir bir finansal yapı açısından can kurt

  Devamını Oku
 • 2023 Yılında E-Fatura’ya Geçme Zorunluluğu Olanlar
  2023 Yılında E-Fatura’ya Geçme Zorunluluğu Olanlar

  2023 Yılında E-Fatura’ya Geçme Zorunluluğu Olanlar Kimler?

  Devamını Oku
 • Teknopark Şirketlerinin Kazançlarının %2 Kadarını Girişimlere Sermaye Olarak Yatırım Yapma Zorunluluğu
  Teknopark Şirketlerinin Kazançlarının %2 Kadarını Girişimlere Sermaye Olarak Yatırım Yapma Zorunluluğu

  Girişimlerin sermaye ihtiyacı ilk kuruluş aşamasından büyüme ve globalleşme aşamalarına kadar en önemli öncelikleri arasındadır. Yeterli sermaye ve nakit akışı girişimlerin can suyudur. Giriş

  Devamını Oku
 • Muhasebe ve Yapay Zeka
  Muhasebe ve Yapay Zeka

  Muhasebe kadim mesleklerden biri olarak binlerce yıldır sürekli değişim ve dönüşüm içinde gelişen iş dünyası ve devlet hayatının devamlılığı ve sürekliliği açısından hayati derecede önemli bir mesl

  Devamını Oku
 • Bulut Ön Muhasebe Uygulamasının Temel 10 Faydası
  Bulut Ön Muhasebe Uygulamasının Temel 10 Faydası

  Küçük veya mikro bir işletmeniz/şirketiniz varsa, şahıs şirketiyseniz, esnafsanız, serbest çalışan iseniz veya serbest meslek erbabı iseniz, serbest muhasebeci mali müşavirden hizmet alıyorsanız g

  Devamını Oku
 • Türkiye'deki esnaf sayıları ve kadın esnaf oranları
  Türkiye'deki esnaf sayıları ve kadın esnaf oranları

  Türkiye'de esnaf sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 2,1 milyonu geçerken, kadın esnaf sayısı da 385 bini aştı.

  Devamını Oku
 • E-Fatura & Ovinot Uygulamasının faydaları nelerdir?
  E-Fatura & Ovinot Uygulamasının faydaları nelerdir?

  Yazımızda E-Fatura ve Ovinot Uygulamasının sağladığı faydaları anlattık..

  Devamını Oku
 • VUK 535 Sayılı Tebliğ İle E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-İrsaliye gibi E-Belge Uygulamalarının Zorunluluklarında Yapılan Değişiklikler ve Kapsama Dahil Edilen Yeni Mükellef Grupları
  VUK 535 Sayılı Tebliğ İle E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-İrsaliye gibi E-Belge Uygulamalarının Zorunluluklarında Yapılan Değişiklikler ve Kapsama Dahil Edilen Yeni Mükellef Grupları

  22/1/2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmî Gazete ‘de elektronik belge uygulamalarına ilişkin 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliy

  Devamını Oku
 • Paranın Dijitalleşmesi
  Paranın Dijitalleşmesi

  "Paranın Dijitalleşmesi" konulu sohbetimiz Dijital Türkiye TV'de...

  Devamını Oku
 • e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Nedir ve Kimler Kullanmak Zorundadır?
  e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Nedir ve Kimler Kullanmak Zorundadır?

  e-SMM hakkında en çok merak edilen sorular...

  Devamını Oku
 • e-İmza Nedir?
  e-İmza Nedir?

  e-İmza hakkında bilmeniz gereken her şey...

  Devamını Oku
 • e-Fatura ve e-SMM Arasındaki Farklar Nelerdir?
  e-Fatura ve e-SMM Arasındaki Farklar Nelerdir?

  e-Fatura ve e-SMM arasındaki farklar nelerdir?

  Devamını Oku
 • e-Makbuz (e-SMM) Keserken Dikkat Edilmesi Gerekenler?
  e-Makbuz (e-SMM) Keserken Dikkat Edilmesi Gerekenler?

  e-Serbest Meslek Makbuzu keserken dikkat edilmesi gereken konuları ele aldık.

  Devamını Oku
 • VUK.509 Sayılı E-Uygulamalar Tebliği ve 5070 Sayılı E-İmza Kanunu Hakkında Bilinmesi Gerekenler
  VUK.509 Sayılı E-Uygulamalar Tebliği ve 5070 Sayılı E-İmza Kanunu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

  Bu yazımızda VUK.509 Sayılı e-Uygulamalar Tebliği ve 5070 sayılı e-İmza Kanunu hakkında bilinmesi gerekenleri kaleme aldık.

  Devamını Oku
 • GİB Portal, Özel Entegratör veya e-SMM Uygulamaları Arasındaki Bilinmesi Gereken Farklar
  GİB Portal, Özel Entegratör veya e-SMM Uygulamaları Arasındaki Bilinmesi Gereken Farklar

  GIB portal, özel entegratörler ve e-SMM uygulamaları üzerinden e-serbest meslek makbuzu; oluşturmak, saklamak, ibra etmek ve raporlamak mümkündür. Fakat, bu üç yapı arasında kullanım ve özelli

  Devamını Oku
 • e-Serbest Meslek Makbuzu Ne Zaman Kesilmeli?
  e-Serbest Meslek Makbuzu Ne Zaman Kesilmeli?

  Serbest meslek mensupları; işin karşılığının tahsil edildiği veya işin bittiği tarihte e-serbest meslek makbuzunu kesmekle yükümlüdür.

  Devamını Oku

Bültenimize Kayıt Olun

Yenilikleri, gelişmeleri ve sektörle ilgili önemli haberleri kaçırmayın.

Kayıt olarak KVKK Aydınlatma Metni'ni okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız.

Ovinot Yeter

Ovinot Yeter ÜCRETSİZ ÜYE OL
Bize UlaşınOvinot Whatsapp